Високочестотен дентален кугел Planmeca ProX

  • images

Високочестотен дентален кугел Planmeca ProX

Високочестотен дентален кугел  Planmeca ProX:
Характеристики:
  • Единствен на пазара с вградени кабел и електроника за сензор;
  • Монтаж на стена, таван, неподвижен на пода, на количка, единствен за монтаж на денталните юнити (Planmeca);
  • Пет дължини на рамата: 152, 165, 178, 191, 203см;
  • 66 препрограмируеми експонационни параметри;
  • Малък фокус, автоматична компенсация при непостоянно захранване;
  • Генератор с константни потенциали и ниска доза;
  • Самодиагностика и помощни кодове;
  • Гаранционен срок 2 години.
Продуктов код: prox Категория:

СТОЙНОСТ: 7500,00 ЛЕВА