• images
 • images

BLUEDENT Xpress

Характеристики:
 • 3-секундна полимеризация с 4 мощни LED модула
 • Широкоспектърен LED, покриващ всички фотоинициатори в обхвата 410-490 nm
 • Защита на денталната пулпа от прегряване - с пауза между две последователни облъчвания
 • Рефлекторна оптика за равномерно разпределение на светлината по повърхността и в дълбочина
 • 9 mm светлинно петно - гарантирана полимеризация на всяка обтурация
 • Странично светлинно излъчване за максимално удобство и работа без световод
 • 2 режима на полимеризация (HYPER, STANDARD) с различен светлинен интензитет и таймер
 • Лесна и интуитивна работа - 1 мултифункционален бутон и светещ цветен индикаторен пръстен
 • Изваяна ергономична ръкохватка, изработена от специални леки сплави
 • Вграден термоакумулатор за продължителна работа без прегряване
 • CE марка. Отговаря на изискванията на MDR(EU) 2017/745, ISO 13485, ISO 9001.
 • Кабелен за вгаждане в дентален юнит 24V
Гаранция: две години.
Режим на полимеризация / Таймер HYPER - 3/6 sec. - пауза 1 sec. на всеки 3 sec. 
STANDARD - 10/20 sec. - плавен старт 3 sec.
Светлинен интензитет HYPER - 3500 mW/кв.cm
STANDARD - 1500 mW/кв.cm
Размер излъчваща глава14-16 mm
Тегло на ръкохватка138 g
Дължина на ръкохватка225 mm
Захранване100-240V AC / 24V AC
Продуктов код: xpress Категория:

СТОЙНОСТ: 460,00 ЛЕВА