• images
 • images
 • images

BLUEDENT Smart Xpress

Характеристики:
 • 3-секундна полимеризация с 4 мощни LED модула
 • Широкоспектърен LED, покриващ всички фотоинициатори в обхвата 410-490 nm
 • Защита на денталната пулпа от прегряване - с пауза между две последователни облъчвания
 • Рефлекторна оптика за равномерно разпределение на светлината по повърхността и в дълбочина
 • 9 mm светлинно петно - гарантирана полимеризация на всяка обтурация
 • Странично светлинно излъчване за максимално удобство и работа без световод
 • 4 режима на полимеризация (HYPER, STANDARD, PULSE, LONG) с различен светлинен интензитет и таймер
 • Лесна и интуитивна работа - 1 Старт/Стоп бутон и мултифункционален дисплей за избор на режим на работа и таймер
 • Вграден термоакумулатор за продължителна работа без прегряване
 • CE марка. Отговаря на изискванията на MDR(EU) 2017/745, ISO 13485, ISO 9001.
Гаранция: две години.
Режим на полимеризация / Таймер HYPER - 3/6/9 sec. - пауза 1 sec. на всеки 3 sec. 
STANDARD - 10/20/30 sec. - плавен старт 3 sec.
PULSE - 10 / 20 / 30 sec. 
Светлинен интензитет HYPER - 3500 mW/кв.cm
STANDARD, PULSE, LONG - 1500 mW/кв.cm
Микровентилаторно охлаждане +
Захранване 100-240V AC / 24V AC 
Продуктов код: smart xpress Категория:

СТОЙНОСТ: 760,00 ЛЕВА